Lahden kaupungin yhteysjohtajan virkaan kertyi 25 hakemusta. Hakijoiden joukossa ovat muiden muassa Lahden kaupungin strategiapäällikkö Sirkku Huisko ja Hausjärven määräaikainen kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä.

Virkaa hakivat Jalo Aminoff, Miia Asikainen, Sonja Falk, Juhana Harju, Aleksi Heikkilä, Tom Holmroos, Sirkku Huisko, Jarmo Härkönen, Niina Härkönen, Maiju Korhonen, Karri Kunnas, Mari Kuparinen, Antti Kuusela, Toomas Lybeck, Riikka Mikkola, Riku Niemelä, Liisa Sahanen, Emilia Savolainen, Anita Silanterä, Kari Stenlund, Tomi Tervo, Janne Tolvanen, Marianne Valola, Jaana Vasankari ja Arja-Tuulikki Wilén.

Yhteysjohtaja vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin. Kaupunginhallitus valitsee yhteysjohtajan elokuussa. Rekrytointiprosessia vie eteenpäin valintaryhmä, jonka jäsenet ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta ja kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Aiempi yhteysjohtaja Elina Laavi jätti tehtävänsä keväällä. Hän siirtyi toukokuussa Työeläkevakuuttajat TELA:n yhteiskuntasuhteiden päälliköksi.