Kuolevan potilaan huonekaverina HUS:n Kolmiosairaalassa olleen henkilön kantelu oikeusasiamiehelle tuotti moitteet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Saattohoidossa ollutta potilasta hoidettiin ahtaassa kolmen hengen huoneessa, eikä hänelle osaston potilasruuhkan takia pystytty järjestämään rauhallista omaa huonetta elämän viimeiseksi hetkiksi.

Kanteluun johtanut tapaus sattui tammikuussa 2019 HUS:n Kolmiosairaalan Sydän- ja keuhkokeskuksen keuhkosairauksien osastolla. Kantelijan mukaan hänet sijoitettiin kolmen hengen ahtaaseen huoneeseen, jossa yksi potilaista teki kuolemaa. Huoneessa ei kantelun mukaan ollut minkäänlaista rauhaa kuolevalle eikä hänen läheisilleen.

Kantelijan mukaan potilaan kuoleman lähestyessä häntä ja toista potilasta pyydettiin poistumaan, jotta huone olisi ollut rauhallinen kuolevalle potilaalle. Kantelijan mukaan hän ja toinen potilas istuivat osaston käytävällä tunteja odottamassa, kunnes saattohoidossa ollut potilas kuoli.

HUS:n selvityksen mukaan tapahtuma-aikaan osastolla oli poikkeuksellinen ruuhkatilanne (kuormitusprosentti 117), jonka johdosta saattohoitopotilaalle ei voitu järjestää omaa huonetta. Osaston kaikki neljä yhden hengen ilmaeristyshuonetta olivat ilmaeristystä tarvitsevien potilaiden käytössä. Myös tiivistä yhteistyötä osaston kanssa tekevän naapuriosaston kuormitusprosentti ajankohtana oli korkea eli 139.

Selvityksen mukaan osastolla noudatetaan HUS:n johtajaylilääkärin ohjekirjettä (9/2018) Elämän loppuvaiheen hoito sairaalassa. Osastolle tulee päivystyspoliklinikan kautta saattohoitopotilaita, jos heille ei löydy muuta hoitopaikkaa. Kun kuoleman arvellaan olevan lähellä, niin potilaan siirtelyä kaupungin muihin yksiköihin vältetään. Tässäkin tapauksessa kuolema koitti vuorokauden kuluessa.

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen Mikko Sarjan antaman ratkaisun mukaan sairaalalta oli epäasianmukaista menettelyä, ettei kuolevalle potilaalle kyetty ruuhkatilanteen vuoksi järjestämään yhden hengen huonetta tai muuta yksityisyydeltään ja rauhallisuudeltaan soveltuvaa tilaa. Tämä puolestaan johti toiseen epäasianmukaiseen menettelyyn, kun kantelijaa ja toista potilasta jouduttiin kuolevan potilaan kuolemanhetken lähestyessä pyytämään siirtymään osaston käytävällä sijaitsevaan päiväsaliin ja odottamaan siellä useita tunteja.

-Menettely ei turvannut kuolevan potilaan eikä myöskään kantelijan eikä toisen potilaan oikeutta perustuslain 19 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin riittäviin terveyspalveluihin eikä potilaslain 3 §:ssä tarkoitettuun laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja ihmisarvoiseen kohteluun, tuoreessa ratkaisussa todetaan.

Ratkaisun mukaan saattohoitopaikkojen riittävyys on varmistettava myös ruuhkatilanteissa. Tämän näkökohdan oli esiin nostanut kantelusta lausunut Valvira.

-Valviran tavoin totean, että HUS:n tulee järjestää saattohoitopotilaille tarvetta vastaava määrä sairaansijoja myös ruuhkatilanteissa. Saattohoitopaikkojen varaaminen ja järjestäminen ruuhkatilanteessa ei ilmene voimassa olevasta HUS:n johtajaylilääkärin ohjeesta. Katson, että ohjetta tulisi tältä osin täydentää, ratkaisussa ohjeistetaan.

Sairaanhoitopiirin on puoliväliin syyskuuta mennessä ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy asiantilan korjaamiseksi.

Ratkaisu kokonaisuudessaan eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Tätini joutui muutama vuosi sitten olemaan samassa huoneessa kuolleen kanssa,kun ei ollut tiloja,minne vainajan olisi voinut viedä.Hyvinkäällä täma tapahtui kolmisen vuotta sitten.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*