Esihankkeen ensimmäiseen tapaamiseen Sevettijärven Kolttatalolla 5. huhtikuuta 2023 osallistuivat Sör-Varangin kunnan sivistysjohtaja Arnulf Ingerøyen, Inarin kunnan sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, Ä’vv-museon työntekijä Hanna-Maaria Kiprianoff ja esihankkeen koordinaattori Irina Spazheva. Etäyhteyksin olivat mukana Inarin kunnan kansainvälisten asioiden koordinaattori Eila Rimpiläinen, Ä'vv-museon johtaja Maria Kemi Rein ja Saamelaiskäräjien kieliasiainsihteeri Marko Marjomaa. (Kuva: Inarin kunta)

KUNTAKIERROS Inarin ja Sör-Varangin kunnat kokoavat Suomen ja Norjan kolttasaamelaisten yhteisöjen ehdotuksia ja tarpeita koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi.

Kyseessä on EU:n Interreg Aurora –ohjelman rahoittama esihanke. Sen aikana valmistellaan hakemus laajempaa hanketta varten. Kansallinen vastinrahoitus Aurora –ohjelmassa tulee Norjassa Saamelaiskäräjiltä ja Tromssan ja Finnmarkin lääniltä, Suomessa vastinrahoittajana on Lapin liitto.

Esiselvityksen tärkein tehtävä on kuulla ja selvittää kolttasaamelaisen väestön näkemyksiä ja tarpeita. Tätä tarkoitusta varten järjestetään 10.-11. toukokuuta kaksi yleisötapaamista, toinen Inarin kunnassa ja toinen Sör-Varangin kunnassa. Lisäksi järjestetään kyselyitä ja etätapaamisia.

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea. Kaikilla niistä on oma kirjakielensä.

– Hankkeen tarve perustuu koltansaamen kielen erittäin uhanalaiseen asemaan Norjassa ja Suomessa. Mutta koltansaamen kieli on elpymässä ja nykyään on perheitä, joissa lapsille puhutaan koltansaamea. On tärkeää tukea ja kasvattaa tätä kiinnostusta koltansaamen kielen ja kulttuurin oppimiseen eri keinoin ja valtakunnan rajan yli, kertoo esihankkeen koordinaattori Irina Spazheva.

– Kielen elvyttämistyö vaatii paljon yhteistyötä paikallisyhteisöiltä, yhteiskunnalta ja yksityishenkilöiltä. Esihankkeessa rakennetaan puitteet siihen ja tulevaan yhteistoimintaan, Spazheva sanoo.

Koltansaamea puhuu äidinkielenään enää noin 300 henkilöä. Koltansaamen kotialuetta Suomessa on Inari, joka on Suomen ainoa nelikielinen kunta. Viralliset ilmoitukset annetaan Inarissa suomeksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja pohjoissaameksi.