HILMAn tilastojen mukaan vuonna 2013 rakennusurakoihin liittyviä julkisia hankintoja tehtiin 6 252 783 014 eurolla. Leijonanosa summasta koostuu kuntakentän hankinnoista. Aina rakennusurakat eivät kuitenkaan mene täysin suunnitelmien mukaan. Tällöin on tärkeää osata reklamoida ongelmista vastapuolelle oikeaan aikaan ja vaaditussa muodossa.

Sopimusvapaus antaa elinkeinonharjoittajille, joihin kuntakenttäkin tässä luetaan, pääsääntöisesti vapauden keskenään päättää reklamaation muodosta. Mikäli yhteisesti ei ole mitään sovittu, voidaan reklamaatiot lähtökohtaisesti tehdä vapaamuotoisesti. Todistelun kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että reklamaatiot tehtäisiin aina kirjallisesti.

Mikäli osapuolet ovat sopineet YSE 1998 -ehtojen soveltamisesta sopimussuhteeseensa, YSEn säännökset koskevat reklamaatioita. Säännökset on ripoteltu eri pykäliin (19 §, 23 §, 33 §, 78 §, 91 §), ja ne antavat melko moninaisen kuvan reklamaation vaaditusta muodosta.

91 §:ssä edellytetään ainoastaan kehottamista ilman tarkempia määräyksiä sen muodosta. 19 ja 33 §:ssä sen sijaan edellytetään huomautuksen tekemistä sellaisella tavalla, että reklamoijan on mahdollista myöhemmin osoittaa reklamoineensa. Pisimmälle mennään kuitenkin 23 ja 78 §:ssä, joissa edellytetään yksiselitteisesti kirjallista reklamaatiota.

Vaikka YSE 1998 -ehdot ja asiaa koskeva oikeuskäytäntö (mm. KKO 1998:75 ja KKO 2008:19) antavat hieman tulkinnanvaraisenkin kuvan hyväksyttävistä reklamaation muodoista (suullinen, kirjallinen tai muu tapa), on kuitenkin suositeltavaa reklamoida aina kirjallisessa muodossa mieluiten niin työmaapöytäkirjakirjauksin kuin vielä erikseen sopimuskumppanille annetuin kirjallisin reklamaatioinkin.

Joonas Jännäri, lakimies

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 13/2014.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*