Sote-keskuksesta uhkaa tulla flunssapotilaiden terveysasema, jossa sosiaalihuolto on epämääräisessä sivuosassa, Helsingin apulaispormestari Sanna Vesikansa sanoo. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa on huolestunut nykyisten integroitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen asemasta, mikäli soten valinnanvapauslaki toteutuisi esitetyssä muodossa.

Helsingin sote-lautakunta päätti viime viikolla lakiesitystä koskevasta lausunnostaan ja piti kokonaisuutta monimutkaisensa ja maakunnalle vaikeasti hallittavana.

Lausunnon mukaan järjestelmän monimutkaisuus ja monitahoisuus saattaa heikentää heikommassa asemassa olevien ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja hoitoketjujen hallintaa ja lisää pirstaleisuutta.

”Erityisesti muistisairaiden ja paljon palveluita käyttävien päihde- ja mielenterveysasiakkaiden osalta valinnanvapaus on haastavaa ja voi rikkoa toimivia hoitopolkuja ja kokonaisvaltaista palveluiden integraatiota. Ehdotettu järjestelmä edellyttää huomattavasti nykyistä vahvempaa palveluneuvontaa ja ohjausta”, lausunnossa todetaan.

Vesikansan mukaan esitetyssä mallissa sote-uudistuksen tärkeimmät tavoitteet – terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja yhdenvertaiset palvelut kaikille, myös erittäin paljon palveluja tarvitseville – muodostuvat erittäin vaikeasti saavutettaviksi.

– Mitä merkitsee järjestelmän toimivuudelle ja toisaalta kustannuksille, jos emme huolehdi paljon palveluja tarvitsevista, jotka tosiasiallisesti tuottavat myös suurimman osan sote-palvelujen kustannuksista? Vesikansa pohtii.

Sote-keskuksesta flunssapotilaiden terveysasema?

Vesikansan mukaan valmistelussa on haluttu raivata tilaa kaupallisille toimijoille, minkä seurauksena sote-keskuksesta saattaa käytännössä muodostua terveysasema jossa sosiaalihuolto on pahasti sivuosassa.

Sote-keskus olisi siis tyystin toisenlainen palveluntarjoaja kuin mihin Helsingissä on viime vuosina pyritty, kun palveluja tuotu yhteen hyvinvointi- ja terveyskeskuksissa ja perhekeskuksissa.

– Jos itse organisoisimme sote-keskusta, niin siellä olisi vahvempaa [palvelujen] yhteensovittamista. Paljon palveluja tarvitsevat ihmiset ovat niin keskeisiä, etteivät saisi jäädä tässä sivurooliin.

– Nyt huoli on se, että muodostuu lisää saatavuutta mutta ei niille ihmisille jotka ennen kaikkea sitä parempaa perustason palvelua ja yhteen sovityamista tarvitsisivat, vaan enneminkin flunssapotilaille jotka nytkin pystyvät hoitamaan itseään ja jatkossa valitsevat paremmin palveluja.

”Sosiaaliohjauksen rooli kyseenalainen”

Lakiluonnoksessa sote-keskuksen tarjoama pääasiallinen sosiaalipalvelu olisi neuvonta. Sosiaaliohjauksen kautta on tarkoitus arvioida asiakkaan palveluntarve ja ohjata hänet eteenpäin oikealle ammattilaiselle.

Mallin haavoittuvuus on todettu myös lakiluonnoksen vaikutusarvioinnissa, jonka mukaan ohjaus ja neuvonta ”voi parantaa sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta”.

”Riskinä on, ettei ohjausta ja neuvontaa sekä palvelutarpeen arviointia onnistuta tuottamaan laadukkaasti olosuhteissa, jossa sosiaalihuollon muu ammatillinen osaaminen palvelutuotanto ja niihin liittyvä päätöksenteko ja kehittämistoiminta ovat maakunnan liikelaitoksessa”, arvioinnissa todetaan.

Vesikansan mielestä koko sosiaaliohjauksen rooli on kyseenalainen.

– Pelkkä sosiaaliohjaus irrallisena toimintana ei ole kovin tarkoituksenmukaista ja voi johtaa asiakkaiden tuhraan pompotteluun. Miten ehdotettu sosiaalityön jalkautuminen sote-keskuksiin todella on vaikuttavaa, on myös täysin auki.

LISÄÄ AIHEESTA:

Sote-keskuksen tuottajakorvaus ei selvene ennen lain hyväksymistä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Helsingin sotejohtaja Vesikansa kiinnittää vakavaan uhkakuvaan erittäin aiheellista huomiota. Soteuudistuksen myötä olemme menossa hänen esittämiensä asioiden osalta yli puoliovuosisataa ajassa taaksepäin alan kehityksessä. Eli olemme ajatumassa aikaan, jolloin ihmiset olivat oman onnensa ojassa.

    Nyt on tullut todellinen asiantuntijapuheenvuoro ja Helsingistä, jota tulisi kuunnella. Muualla maakunnissa tilanne olisi vielä katastrofaalisempikin. Soteuudistus siis jättäisi ihmisiä suorastaan heitteille. Nyt toimivat ja jopa hyvin toimivat systeemit tuhottaisiin uudistuksen huumassa. Nyt piäisi pysähtyä ja ktsoa, mitkä asiat ovat hyvin ja eivät tarvitse mitään soteuudista ja erikseen tulisi katsoa niitä, joita voitaisiin korjata ilman soteuudistustakin.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*