Sivistys 7.3.2017 - 18:53

Helsingin opetusvirasto löysi lisää epäselvyyksiä laitehankinnoissa

Helsingin opetusviraston selvityksissä on käynyt ilmi, että joillakin työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita.

Helsingin opetusviraston selvityksissä on käynyt ilmi, että joillakin työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita.

Helsingin opetusviraston selvityksissä ja tietotekniikkalaitteiden inventoinnissa on käynyt ilmi, että joillakin työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita.

Selvitykset liittyvät entiseen tietohallintopäällikköön Hannu Suoniemeen kohdistuvaan rikosepäilyyn. Suoniemi on epäiltynä törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Hän on johtanut koulujen tietotekniikkahankintoja ja epäilyjen mukaan saanut miljoonien eurojen taloudellisen hyödyn hankinnoista.

Epäselvyydet koskevat opetusviraston mukaan kymmentä viraston työntekijää.

– Mahdollisia seuraamuksia voivat olla työnjohdollinen keskustelu, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus tai ääritapauksessa irtisanominen sen jälkeen, kun henkilöä on ensin kuultu, kertoo virasto tiedotteessaan.

Entinen tietohallintopäällikkö Hannu Suoniemi siirtyi keväällä 2016 opetusviraston turvallisuuspäälliköksi. Opetusvirasto kuulee myös Suoniemeä ja päättää, millaisiin kurinpitotoimiin hänen kohdallaan ryhdytään.

Opetusviraston turvallisuuspäällikön tehtävää hoidetaan parhaillaan sijaisjärjestelyin ja virasto saa apua myös kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksiköstä.

– Varmistamme koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuuden tässä haastavassa tilanteessa, painottaa opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen.

Tietotekniikan hankintakäytäntöihin on Pohjolaisen mukaan jo puututtu viraston sisällä.

– Opetusvirastossa tehdään paljon hyvää työtä, ja luotamme henkilöstöömme edelleen. Jatkamme tietohallinnon uudistamista ja toimintakulttuurin kehittämistä mahdollisimman avoimeksi, läpinäkyväksi ja asiakaslähtöiseksi.