Sote 17.3.2017 - 14:11

Myös hallituspuolueiden kansanedustajat arvostelevat alkoholilakia

Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia ei oteta todesta alkoholilain uudistuksessa, alan järjestöt kritisoivat. (Kuva: Ville Miettinen)

Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia ei oteta todesta alkoholilain uudistuksessa, alan järjestöt kritisoivat. (Kuva: Ville Miettinen)

Hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi saa kritiikkiä myös useilta hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen kansanedustajilta.

Viisitoista keskustan kansanedustajaa ja kolme kokoomuksen kansanedustajaa on mukana 28 kansanedustajan yhteisessä kannanotossa, jossa kritisoidaan ns. limuviinojen tuloa ruokakauppoihin ja kaupassa myytävien oluiden alkoholiylärajan korottamista.

Ammattiliittojen ja järjestöjen palautteessa korostui muun muassa huoli siitä, että muutosesitys on ristiriidassa hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeen, lapsi- ja perhepalveluiden muutokseen tähtäävän hankkeen ja sote-uudistuksen kanssa.

– Mikäli lakiluonnoksessa esitetyt muutokset toteutuvat, hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat riippumatta siitä, millainen sote-palvelujärjestelmä maahan rakennetaan. Emme voi hyväksyä, että hallitus tietoisesti tekisi lainsäädäntöä, mikä vesittäisi sote-uudistuksen tavoitteita, kansanedustajat painottavat.

Alkoholilaista eduskuntaryhmässä yksimielisesti sopineesta kokoomuksesta kannanoton ovat allekirjoittaneet Pauli Kiuru, Sanna Lauslahti ja Pertti Salolainen.

Edustajat vaativat, että alkoholilain muutosta koskevan lakiesityksen jatkovalmistelussa on vakavasti harkittava lausuntokierroksella tullut palaute.

Terveyden edistäjät yksimielisen huolestuneita

Lausuntoja antaneista asiantuntijaorganisaatioista (18) sekä terveys- tai sosiaalipalvelujen tuottajista ja päihdehaittojen ehkäisyyn erikoistuneista järjestöistä (11) yksikään ei kannattanut lakiesitysluonnosta. Lausuntojen mukaan on olemassa riski, että laki esitetyssä muodossa kohdentaa hyödyt alkoholielinkeinolle ja ulkoistaa haitat ja kustannukset julkisen sektorin kannettavaksi.

– Kun huomioidaan haittakustannusten lisääntyminen, kokonaissaldo kansantaloudelle muodostuu negatiiviseksi ja kestävyysvajeen umpeen kurominen vaikeutuu, kansanedustajat toteavat tiedotteessa.

Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin asiantuntijatahot ovat arvostelleet lakiesityksen linjauksia toistuvasti.

– Ehdotus yksityistää taloudellisia hyötyjä ja ulkoistaa kustannuksia julkisen vallan ja perheiden kannettavaksi. Se lyhentää työuria ja alentaa tuottavuutta sekä lisää sosiaali- ja terveysmenoja, terveitä elämäntapoja edustavan EHYT ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari totesi syksyllä.

Helsinki: Hyvinvointipolitiikka
ei näy esityksessä

Ainoana kaupunkina lausuntonsa esitykseen antanut Helsinki toteaa kaupunginhallituksen hyväksymässä kannanotossaan, että terveys- ja hyvinvointipolitiikka eivät näy alkoholilain uudistusesityksessä riittävästi.

”Suomessa kansanterveystyötä on ohjannut sosiaalisen ja terveydellisen tasa-arvon tavoite, jossa terveys- ja sosiaalipolitiikalla halutaan kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Tässä lakiuudistuksessa korostetaan yksilön valinnan oikeutta. Näkökulmina on yhtäältä yhteiskunnan rooli haavoittuvien väestöryhmien suojelussa ja toisaalta yksilön mahdollisuus valita vapaasti. Näiden näkökulmien painotus lainsäädännössä vaikuttaa jatkossa väestön terveys- ja hyvinvointierojen kehityksensuuntaan”, Helsingin lausunnossa todetaan.

Myös Kuntaliitto yhtyi lausunnossaan huoleen esityksen alkoholihaittoja ja terveys- ja hyvinvointieroja lisäävästä vaikutuksesta.

Kuntaliiton mukaan lakiesitys ei tue laille asetettua tarkoitusta ja vaarantaa hallituksen sote-uudistuksen yhteyteen asettaman tavoitteen hillitä kustannuksia pitkällä tähtäimellä kolmella miljardilla eurolla.

– Elinkeinoelämälle mahdollisesti koituvat edulliset vaikutukset näkyvät todennäköisesti huomattavina kustannuksina sosiaali- ja terveyssektorilla, Kuntaliitton lausunnossa sanotaan.

Lausuntoja lakiesityksestä annettiin 130. Niistä valtaosassa suhtauduttiin esitykseen kielteisesti. Lausuntoyhteenvedossa todetaan, että lain on tarkoitus sekä ehkäistä alkoholin aiheuttamia ongelmia ja haittoja että lisätä alkoholin saatavuutta. Hyvinvoinnin asiantuntijoiden mukaan alkoholin saatavuuden lisääminen johtaa haittojen lisääntymseen.

Lausuntoyhteenveto

Kansanedustajien kannanotto alkoholilaista 17.3.2017 (pdf)

AIEMMIN ALKOHOLILAISTA KUNTALEHDESSÄ:

Uuden alkoholilain luonnokselle nopeita tyrmäyksiä – ”Ristiriita hallitusohjelman kanssa”

Asiantuntijat arvosestelevat alkoholilinjauksia – ”pienillä numeroilla iso vaikutus”