Sote 17.2.2017 - 09:04
Twitter (3)

Rehula: Finanssivalvonnalla oli tilaisuus lausua omaisuudensiirrosta

Juha Rehulan mukaan virallista lausuntoa pyydettiin 500 toimijalta. (Arkistokuva: VN / Laura Kotila)

Juha Rehulan mukaan virallista lausuntoa pyydettiin 500 toimijalta. (Arkistokuva: VN / Laura Kotila)

Kansanedustaja Anna-Maja Henriksson, r, nosti torstaina eduskunnan kyselytunnilla esiin Kuntalehden keskiviikkona julkaiseman uutisen, jonka mukaan sääntelyriskejä seuraavalta kansalliselta viranomaiselta, Finanssivalvonnalta, ei ole lausuntoa kuntien sote-omaisuuden siirron mahdollisista vaikutuksista kuntien nollariskiluokkaan.

Omaisuudensiirto sisältyy lakiesitysluonnokseen. Se on herättänyt runsaasti arvostelua, sillä omaisuuden siirron vastikkeetta nähdään heikentävän kuntien – ja tulevien maakuntien – taloudellista asemaa oleellisesti.

Henriksson esitti kyselytunnilla kysymyksen, miksi Finanssivalvonnalta ei ole pyydetty lausuntoa.

Kysymykseen vastannut perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, kesk., totesi, että lausuntoa pyydettiin yli 500 toimijalta, ja virallisen lausuntopyynnön osana todettiin, että kaikki muutkin saavat lausua, jotka haluavat.

– Saimme yli 700 lausuntoa. Se että jos 500 joukkoon ei ole Finanssivalvonnalle virallinen kutsu tai pyyntö mennyt, tämä ei todellakaan ole estänyt, etteivätkö he olisi voineet lausua asiasta ääneen.

VM:stä sanottiin Kuntalehdelle tiistaina, että lausunto on jopa voinut unohtua pyytää.

Vaikka Finanssivalvonta periaatteessa voi antaa lausuntoja myös omatoimisesti, se on hyvin harvinaista. Lähtökohtaisesti Finanssivalvonta antaa lausuntoja vain, jos sellaista erikseen pyydetään.

Projektijohtaja Tuomas Pöystin mukaan Finanssivalvonnan kanssa käytyjen keskustelujen katsottiin antaneen tarvittavat tiedot lain valmisteluun.

Kuntien nollariskisyysasiassa Finanssivalvonta ei voi tuottaa oikeusvarmuutta. Määrittely tulee viime kädessä hakea eurooppalaiselta viranomaiselta. Sote-lakiesitysluonnoksen mukaan siihen ei ollut mahdollisuuksia lakiuudistuksen aikataulun takia. Oikeusvarmuutta omaisuudensiirrolle tavallisella lailla ei siis ole.

Aiheesta aiemmin:

Omaisuuden siirrossa ilmeinen riski – Finanssivalvonnalta ei kysytty lausuntoa sote-lakiesitykseen

Maakunnan verotusoikeus korjaisi riskin