Kuva: Kari Långsjö

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Parkanon kaupungin entisen sivistysjohtajan päätöksen hylätä paikallisen sanomalehden Ylä-Satakunnan tekemä tietopyyntö.

Lehti pyysi kaupungilta kopiota kirjeestä, jonka opetusalan ammattijärjestön OAJ:n Parkanon paikallishallitus ry oli lähettänyt opetuksenjärjestäjälle eli kaupungille. Kirje koski yhdistyksen huolta Parkanon yhtenäiskoulun henkilöstön ja oppilaiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Kirjettä käsiteltiin Parkanon tarkastuslautakunnassa tammikuussa 2022 ja sivistyslautakunta merkitsi sen tiedoksi.

Tuolloinen sivistysjohtaja hylkäsi lehden tietopyynnön perustellen päätöstään sillä, että kyseinen kirje oli tarkoitettu sisäisen työskentelyn välineeksi eikä siinä ole kyse arkistoon liitettävästä asiakirjasta. Sivistysjohtajan lausunnon mukaan kyselyyn vastanneet eivät ole vastatessaan voineet olettaa, että heidän vastauksistaan tulisi julkisia. Sivistysjohtajan mukaan vastaukset ovat arkaluonteisia ja henkilökohtaisia.

Ylä-Satakunta vei asian hallinto-oikeuteen ja vaati asiakirjapyynnön hyväksymistä. Lehti perusteli vaatimustaan sillä, että kirjeessä ei voi olla kyse sisäisen työskentelyn välineestä, sillä kirjeen on jättänyt OAJ:n Parkanon paikallisyhdistys ry, joka on rekisteröity ja siten itsenäinen yhteisö, jolloin kirjeessä on kyse kaupunkiorganisaation ulkopuolelta viranomaiselle osoitetusta pyynnöstä käsitellä ja ratkaista asia.

Vaikka kirjettä ei ole laatinut viranomainen, on kirjeen sisältämän kyselyn tarkoitus ollut toimia sisäisen kehittämisen työvälineenä eikä kyseessä ole julkinen asiakirja, sivistysjohtaja perusteli ratkaisuaan.

Hallinto-oikeus katsoi, että vhdistys haluaa kirjeessään tuoda tietoon asioita, joita yhdistyksen jäsenet ovat vapaaehtoisessa kyselyssä tuoneet esiin. Kirjeessä ei ole kysymys kaupungin ja sen lukuun toimivan yksityisen tai yhteisön välisestä yhteydenpidosta tai kaupungin toimeksiannosta sen sisäistä hallintoa varten laaditusta selvityksestä, oikeus totesi.

– Puheena olevaa kirjettä ei siten voida pitää julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuna viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittuna asiakirjana. Se ei myöskään ole viranomaisen sisäistä käyttöä varten hankittu asiakirja eikä muukaan julkisuuslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu sanotun lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä asiakirja, hallinto-oikeuden ratkaisun perusteluissa todetaan.

Hallinto-oikeuden mukaan sivistysjohtajan päätös on näin ollen kumottava ja asia on palautettava tälle uudelleen käsiteltäväksi tietopyynnön ratkaisemiseksi noudattaen julkisuuslain säännöksiä tiedon antamisesta viranomaisen asiakirjasta

Päätöksestä aiemmin uutisoineen Ylä-Satakunnan päätoimittaja Jukka Huikko pitää päätöstä odotettuna ja yksiselitteisenä

– Toivottavasti tämäntyyppisissä asioissa ei jatkossa ole epäselvyyttä julkisten toimijoiden keskuudessa, Huikko sanoo lehdessä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*