Kuva: Ville Miettinen

Helsingin kaupunginhallitus kannattaa esitystä, joka mahdollistaisi kielten opiskelun kaikille ekaluokkalaisille lukuvuodesta 2018-19 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti tämän viikon kokouksessaan palauttaa valmisteluun Mari Holopaisen, vihr., asiasta tekemän aloitteen, jonka oli allekirjoittanut 34 valtuutettua.

Aloitteessa esitetään, että vieraan kielen opiskelu mahdollistetaan alakoulun ensimmäiseltä luokalta alkaen, ja samalla tarjotaan kielikerhoja ja lisätään kielikylpyä ja -suihkuja osana varhaiskasvatusta.

Lisäksi on tarkoitus aloittaa yhteistyössä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa valmistelu, jossa tutkitaan näiden toimenpiteiden lisäksi uusia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.

Varhennettua kieltenopetusta tarjotaan tällä hetkellä 13:ssa Helsingin 76:sta suomenkielisestä koulusta, joissa on ensimmäinen vuosiluokka.

Varhaiskasvatusvirastossa on varauduttu kielirikasteisen esiopetuksen kokeiluun päiväkotien esiopetuksessa toimintavuonna 2017–2018. Kielipainottunutta toimintaa pilotoidaan sovituilla alueilla kielirikasteisen esiopetuksen periaatteiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että esiopetuksen pilotteja seurataan ja toimintaa pyritään laajentamaan vuodelle 2018.

Aloitteen kaupunginhallitukselle esitellyt apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen muistuttaa, että kielenoppimisen tukeminen kielenopetuksen varhentamisella on tutkimusten mukaan merkittävää.

– Varhennetulla kielenopetuksella tuetaan oppilaiden oppimista ja oppilaiden motivoitumista kielenopiskeluun. Tutkimusten mukaan vieraan kielen oppimisessa parhaat tulokset saavutetaan, kun oppiminen on aloitettu ennen yhdeksättä ikävuotta, Viljanen sanoo aloitevastauksessaan.

Ekaluokkalaisten aloittama kieltenopiskelu merkitsee myös lisärahoituksen tarvetta. Esityksen mukaan kaikkien 1. luokalla aloittama A-kielen opetus tarkoittaisi 1.-2. luokkalaisten minimiviikkovuositunnin nousemista 21:een. Vuotuinen kustannus yhteensä suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa olisi noin 2,5 miljoonaa euroa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*