Kuva: Iida Kauppinen

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on jakanut ensimmäiset valtionavustukset taiteen juurruttamiseksi sosiaali- ja terveyssektorille.

Avustuksen sai viisi toimijaa, joiden verkostot ulottuvat 12 maakunnan ja 32 kunnan alueelle. Avustukset ovat osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja vakiinnuttamaan taide ja kulttuuri osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Nyt jaetulla avustuksella kehitetään viisi erilaista tapaa ankkuroida taide- ja kulttuuri osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita. Taike sai kaikkiaan 80 hakemusta.

Kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–2018, josta ensimmäisen haun yhteydessä Taike jakoi 400 000 euroa. Saajat voivat käyttää avustuksia vuosien 2016–17 aikana. Kolmannen vuoden rahoitus on mahdollista hakea erikseen seuraavissa hauissa.

MainosKärkihankkeen ensimmäisellä avustuskierroksella painotettiin hankkeita, joissa sote-uudistuksen tuomat muutokset nähtiin mahdollisuutena ja vaikuttamisen paikkana. Hanke-esityksissä lähdettiin etsimään ratkaisuja rahoitusmalleihin.

Rahoitettavat hankkeet tuovat viisi erilaista tulokulmaa taiteen ja kulttuurin juurtumiseen sote-sektorille:

1) Kolmannen sektorin kulttuuri- ja sote-toimijoiden verkoston toiminnallinen yhteistyö

2) Kaupunkien välinen kulttuurisen vanhustyön verkostomalli yhteistyössä kaupunkien kulttuuri- ja sote-palvelut.

3) Taiteilijat osana rakenteita kuntaorganisaatiossa ratkaisuna taiteen saavutettavuuteen ja saatavuuteen

4) Ratkaisujen etsiminen niihin kriittisiin kohtiin, jotka estävät taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveyssektorille

5) Sairaanhoitopiirin malli taiteen saavutettavuuden parantamiseksi ja taidetoiminnan juurruttamiseksi osaksi hoitolaitosten toimintaa.

PiiPoo mallintaa toimintatapoja

Yksi avustuksen saaneista on Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry, joka aikoo toteuttaa verkoston kehittämään ja mallintamaan toimintatapoja, kulttuuriasioiden kirjaamista ja rahoitusmalleja. Verkostoon tulee mukaan 14 kolmannen sektorin sote- ja kulttuuritoimijaa.

Rahoituksella etsitään ratkaisuja mm. siihen, millä rahoituksella kulttuuria nykyisin tuotetaan ja millä olisi jatkossa kannattavaa toimia ja mihin asiakirjoihin kulttuuri kirjataan.

13 kuntaa vanhustyön verkostossa

Helsingin kaupunki sai 110 000 euroa vanhustyön verkoston kansalliseen kehittämishankkeeseen, jossa on mukana 13 kuntaa ja 10 maakuntaa.

Hankkeessa ovat mukana kuntien kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimet. Hanke kattaa kaikki tulevat sote-alueet. Kunnilla on keskeinen rooli kulttuurisen vanhustyön rakenteiden luomisessa ja kehittämisessä.

Verkoston tehtävänä on toimia alustana hallinnollisten tukirakenteiden kehitystyölle ja uudenlaisten toimintamallien innovoinnille ja juurruttamiselle. Päämääränä on laajentaa verkosto muihin kaupunkeihin rahoitusmallin ratkettua.

– Ikääntyneiden kulttuurioikeuksien toteutuminen ja kulttuuritoiminnan monenlaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen vanhuspalveluissa myös jatkossa voidaan turvata vain yhdistämällä voimat, kertoo kulttuurisuunnittelija Jenni Räsänen Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Lahteen organisaatiotaiteilija
ja yhteisötaiteilija

Avustuksen sai myös Lahden kaupungin VUOKSI-hanke, jolla pyritään vakinaistamaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi Lahden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

Taiteilijat sijoittuvat hallintoon (organisaatiotaiteilija) ja ruohonjuuritasolle (yhteisötaiteilijat). Hankkeella juurrutetaan aikaisemman Tukeva porras -hankkeen toimintamallit sosiaali- ja terveysalan hallinnoimiin palveluihin.

Lisäksi taiteen avulla kehitetään hallintopalveluita ja työyhteisöjä (organisaatiotaiteilija). Hankkeen perusteella voidaan laatia arvioita sen taloudellisista välillisistä vaikutuksista ja hahmottaa tapoja prosenttiperiaatteen laajentamisen soveltamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lisäksi avustuksen saivat Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, joka muodostaa palvelurakennetta taide- ja kulttuuritoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamiselle sisältäen selvitykset rahoitusmalleista, ansaintalogiikasta ja taiteilijan työn verotuksesta sote-sektorilla, sekä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Taide tavoittaa -hanke, joka pyrkii parantamaan taiteen saavutettavuutta ja juurruttamaan taidetoiminta osaksi Lapin sairaanhoitopiirin eri yksiköiden toimintaa.

Lue myös:

Taide tuo tehokasta tukea varhaiskasvatukseen

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*