Kevan tutkimukseen vastasi johtajia 306 kuntaorganisaatiosta. (Kuva: Ville Miettinen)

Kevan Kietäväinen esittää työeläkejärjestelmien välistä siirtymämaksua, joka huomioisi valinnanvapauden, yhtiöittämisen sekä sote-palveluissa kilpailun vapautumisen vaikutukset työeläkkeiden rahoitukseen.

Kuntaorganisaatiot suunnittelevat jo sote- ja maakuntauudistuksiin varautuen organisaatioidensa uudelleen järjestelyjä, käy ilmi Kevan kyselytutkimuksesta.

Tutkimukseen vastasi 358 talous- ja rahoitusjohdon, ylimmän johdon ja henkilöstöjohdon edustajaa 306 organisaatiosta.

Noin joka kolmannessa vastanneessa kuntaorganisaatiossa suunnitellaan erilaisia kuntien yhteistyömuotoja ja vajaassa neljäsosassa muita organisaatiouudistuksia. Reilulla 25 prosentilla organisaatioista oli vireillä selvityksiä ennen vuotta 2019 tapahtuviin ulkoistamisiin ja yhtiöittämisiin liittyen.

Kuvankaappaus 2016-8-5 kello 10.25.36

Suunnittelutyötä vaikeuttaa kuitenkin epävarmuus mm. rahoituksesta ja uudistusten aikataulutuksesta.

Uudistukset vaikuttavat suureen joukkoon kuntatyöntekijöitä. Tutkimukseen vastanneista 300-1 300 työntekijän organisaatioista melkein viidennes (19 %) arvioi henkilöstömäärän organisaatiossa vähenevän huomattavasti seuraavan vuoden aikana.

Eläkepoistuman arvioitiin vähentävän väkeä erityisesti hallinnosta. Lähes neljännes (23 %) vastasi tähän olettamaan ”täysin samaa mieltä” ja 47 % ”osin samaa mieltä”.

Eläkepoistuman arvioitiin mahdollistavan palvelujen ulkoistamisen yksityisille palveluntuottajille erityisesti teknisellä sektorilla (14 % täysin samaa mieltä, 41 % osittain samaa mieltä”).

Myös vakituisten työntekijöiden määrän uskotaan vähenevän seuraavan vuoden aikana. Näin arvioi lähes 40 prosenttia vastaajista. Vain reilut 10 prosenttia arvioi, että henkilöstön määrä kasvaa.

– Suurin osa henkilöstön vähenemisestä tapahtunee eläkepoistuman kautta. Päätoimialoista eläkepoistuman henkilöstöä vähentävä vaikutus arvioidaan sosiaali- ja terveysaloilla selvästi pienemmäksi kuin opetusalalla, teknisellä alalla tai hallinnon työtehtävissä. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveysaloille rekrytoidaan enemmän työntekijöitä eläköityneiden tilalle, Kevan työelämäasiantuntija Janne Väänänen sanoo.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen näkee tutkimustuloksien korostavan sen tärkeyttä, että tulevaisuuden kuntauudistustyö etenee johdonmukaisesti sote-uudistuksen kanssa ja että kunnille turvataan riittävät voimavarat.

Kietäväisen mukaan epävarmuutta vähentäisi se, että valinnanvapauden, yhtiöittämisen sekä sote-palveluissa kilpailun vapautumisen vaikutukset työeläkkeiden rahoitukseen huomioidaan ottamalla käyttöön työeläkejärjestelmien välillä siirtymämaksu.

– Siinä markkinamuutosten johdosta kasvava työeläkejärjestelmä maksaisi siirtymämaksua supistuvalle järjestelmälle siten, ettei työeläkemaksuissa tapahdu uudistuksen seurauksena kohtuuttomia muutoksia ja ettei aiheuteta korotuspaineita verotukseen, Kietäväinen esittää.

Tutkimukseen vastanneet edustivat kuntia, kaupunkeja, kuntayhtymiä, kunnallisia osakeyhtiöitä, järjestöjä ja säätiötä, joissa on vähintään 10 vakuutettua työntekijää.

Lisää tutkimuksesta Kevan verkkosivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*