Syrjäytymisen taustalta voi löytyä esimerkiksi kiusaamista. Kuva Sonja Eloranta

Turussa on kehitetty malli syrjäytymisen selättämistä tukemaan. Uusi seurantamalli valottaa ilmiötä laajan tiedon ja monen osa-alueen avulla. Mittaristo on avoin kaikille ja löytyy kaupungin internetsivuilla.

Seurantamallissa on mukana tietoa syrjäytymiseen vaikuttavista teemoista, joita ovat terveys, koulutus, toiminta ja työ, sosiaaliset yhteydet ja suhteet, turvattomuus, palvelut sekä avunsaanti.

Mittaristoon on otettu mukaan tietoja myös palveluista sekä nuorista ja perheistä.

Kaupungin asiantuntijat ovat tuottaneet jokaisesta mittariston teemasta lyhyen sanallisen tiivistelmän. Niissä kerrotaan turkulaisten nuorten syrjäytymisestä seurantamallin mittareiden valossa.

MainosMittaristossa hyödynnetään kansallisia tietolähteitä kuten THL:n ja Tilastokeskuksen tilastoja. Mukana on myös kaupungin palveluissa kertynyttä tietoa.

Mittariston sisältöä arvioidaan jatkossa ja sen sisältöä päivitetään vuosittain. Siinä otetaan huomioon myös Kouluterveyskyselyn pohjautuvat tiedot.

– Mittariston tavoitteena on tuoda tietoa nuorten syrjäytymisen ilmiöstä helposti ymmärrettävässä muodossa niin kaupungin työntekijöiden kuin kaupunkilaistenkin saataville, kertoo syrjäytymisen ehkäisemisen projektipäällikkö Sari Kailio Turun kaupungin tiedotteessa.

Mittaristo ei kerro suoraan syrjäytymisestä tai syrjäytyneiden määrästä vaan tarjoaa tietoa tekijöistä, joiden tunnetaan lisäävän nuoren syrjäytymisen riskiä.

Mittaristoa voi hyödyntää esimerkiksi päätöksenteossa ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kohdistamisen suunnittelussa.

Koulutusta ja kampanjointia

Syrjäytymisen taustalla voi olla esimerkiksi kiusaamista. Mittaristo kertoo, että vuoden 2019 kouluterveyskyselyn perusteella Turussa 6,5 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista kokee koulukiusaamista viikoittain. Maan keskiarvon on 5,5 prosenttia.  

Turussa on viime vuosina ehkäisty kiusaamista muun muassa kouluttamalla henkilökuntaa, päivittämällä ohjeistuksia sekä Kaikkien koulu -kampanjalla. Kampanja edistää kiusaamisen ehkäisemistä sekä tasa-arvoista kohtelua ja yhteisöllisyyttä.

Henkilökunnan koulutukset jatkuvat.

Nuorilla on käytössä myös Someturva-palvelu.

Syrjäytymisen ehkäiseminen on osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta. Sen tavoitteena on tukea erityisesti 15–29-vuotiaiden nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä.

Lue lisää Tuore tutkimus: Koulukiusaamiseen puuttumisessa eri kunnissa edelleen isot erot

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*