Suomalainen yhteiskunta perustuu kuntien näkökulmasta vuorovaikutukseen ja avoimuuteen. Kunnille ja kaupungeille on vuosien saatossa säädetty tehtäviä valtion suunnalta ja näihin velvoitteisiin valtio rahoitusperiaatteen mukaisesti antaa riittävät taloudelliset resurssit. Kunnat reagoivat valtionosuuksien muutoksiin oman budjettikäsittelynsä aikana omia menojaan (mm. palvelutuotanto ja -taso) ja tulojaan (mm. verotus) tarkastelemalla.

Perjantaina, samana päivänä kun kuntien ja kaupunkien oli viimeistään ilmoitettava ensi vuoden veroprosenttiensa taso, valtiovarainministeriö kirjelmöi huomattavista valtionosuusleikkauksista. Toiminta ei näyttäydy kuntakentän suuntaan millään tavoin hyvän hallintotavan mukaiselta ja on pahimmillaan vaikuttamassa kuntien ja valtion väliseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen.

Luultavasti yksikään johtava kuntaviranhaltija ei kyseenalaista sitä, että julkisen sektorin toimintaa on tarkasteltava ja paineet kulujen karsimiseen ovat merkittäviä. Tällä tavoin toteutettuna leikkaustoimet jäävät kuitenkin täysin kasvottomiksi, eikä niistä ole mahdollista käydä demokraattista keskustelua. Toivomme ja vaadimme, että tällaiseen menettelyyn johtaneet syyt selvitetään avoimesti.

Kanta-Hämeen kuntajohtajien puolesta
Reijo Siltala, puheenjohtaja