Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on saanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaiselta huomautuksen vakavista laiminlyönneistä heinäkuussa 2016 huostaan otetun lapsen tapauksessa. Tapauksesta kanteli lapsen äiti. Kantelun ja Riihimäen kaupungin antaman selvityksen perusteella ongelmia oli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän nimeämisessä ja asiakassuunnitelman laatimisessa.

Lapsen asioita hoitamaan oli alun perin nimetty sosiaalityöntekijä, mutta hänen siirryttyä muihin tehtäviin lapselle määrättiin tilapäisesti palveluesimies toimimaan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä kevään 2017 aikana. Kaupungin antaman selvityksen mukaan järjestelyyn oli syynä vaje sosiaalityöntekijöistä.

Väliaikainen lastensuojelutyöntekijä ei ollut saatujen selvitysten mukaan osallistunut lasta koskeviin palavereihin muiden viranomaisten kanssa, eikä ollut tavannut lasta siten, kuin lastensuojelulaissa säädetään.

– Viranomaisen on varattava lakisääteisiin tehtäviinsä riittävät resurssit. Kun kysymys on vielä haavoittuvassa asemassa olevasta henkilöstä, on kunnan huolehdittava siitä, että lapsen laissa säädetyt oikeudet toteutuvat täysimääräisesti. Pidän Riihimäen sosiaalitoimen lastensuojelun menettelyn puutteita vakavina, todetaan kirjallisessa ratkaisussa.

Asiakassuunnitelma jäi tekemättä

Kaupungin sosiaalitoimessa oli laiminlyöty myös henkilökohtaisen asiakassuunnitelman laatiminen huostaanotetulle lapselle.

– Minulle on jäänyt edellä sanotun johdosta epäselväksi se, millä tavoin Riihimäen sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelu on voinut suunnitella kantelijan lapsen sijaishuollon järjestämistä, selvittää hänen tarvettaan erityiseen tukeen ja palveluihin sijaishuollon aikana ja millä tavoin lapsen oikeudet sijaishuollossa on tullut turvattua, päätöksessä todetaan.

Ratkaisu eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilla

Lue myös: Vantaa muovasi lastensuojelunsa rakennetta

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*